Kroman, E. (1975). ANNE K. G. KRISTENSEN: DANMARKS ÆLDSTE ANNALISTIK. Studier over lundensisk annalskrivning i 12. og 13. århundrede. Med engelsk resumé. Skrifter udgivet af Det historiske institut ved Københavns Universitet 3, 1969. Fortid Og Nutid, 1, 142-144. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119016