Jexlev, T. (1975). DAVID GRØNLUND: HISTORISK EFTERRETNING OM DE I RIBE BYE FOR HEXERIE FORFULGTE OG BRÆNDTE MENNESKER. VIBORG 1780. Genudgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt ved Kirsten Agerbæk. 1973. Fortid Og Nutid, 1, 140-142. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119015