Løgstrup, B. (1975). FRIDLEV SKRUBBELTRANG: M. H. LØVENSKIOLDS HOVERIDAGBOG 1795-1797. Bol og By, Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab, 7, 1973. Fortid Og Nutid, 1, 137-140. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119014