Bender, S. K. (1975). Viborg Landstings skøde- og pantebøger I-II. Fortid Og Nutid, 1, 132-133. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119010