Johansen, H. C. (1975). SJÆLLANDS LANDSTINGS PANTEPROTOKOLLER 1632-1761. Registre fremstillet ved edb, udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m. 1974. Fortid Og Nutid, 1, 124-125. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119006