Bjørn, C. (1975). HARALD NIELSEN: FRA DET KOMMUNALE SKOLEVÆSEN I RIBE AMT 1870-1970. 1974. Fortid Og Nutid, 1, 123-124. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119005