Christensen, H. (1975). Guldalder og historiefacon. Fortid Og Nutid, 1, 104-115. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119000