Skautrup, P. (1921). Schütte, G.: Hjemligt Hedenskab. Fortid Og Nutid, 1, 198-201. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117006