Smith, O. (1921). Laugsvæsenet i de danske Provinsbyer. Fortid Og Nutid, 1, 148-154. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117001