Jensen, C. A. (1921). Lokalmuseer og historisk-topografiske Kildesamlinger. Fortid Og Nutid, 1, 132-135. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116997