Jensen, C. A. (1921). Strejflys over sønderjydsk Bygningsskik og Stilhistorie. Fortid Og Nutid, 1, 65-98. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116991