Rockstroh, C. (1919). Oversigt over de vigtigste Afdelinger af Krigsministeriets Arkiv og Vejledning m. H. t. Benyttelsen. Fortid Og Nutid, 1, 170–176. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116939