Redaktionen, -. (1919). Nationalmuseets anden Afdelings Virksomhed i Finansaarene 1915—16 (med Billeder). Fortid Og Nutid, 1, 84-110. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116928