Lassen, H. (1948). Gør museerne nytte?. Fortid Og Nutid, 1, 20-26. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116766