Rasmussen, H. (1944). Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejylland. Fortid Og Nutid, 1, 64-66. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116434