(1)
Lovén, C. Den första Gotiseringen Av Odense Domkyrka - En Omtolkning. fortid og nutid 2006, 1.