(1)
Redaktionen, -. Dansk Historisk Fællesråds repræsentantskabsmøde 17. November 1999. fortid og nutid 2000, 1.