(1)
Redaktionen, -. Forside Og Indholdsfortegnelse. fortid og nutid 1992, 1.