(1)
Henningsen, L. N. Flensborg I Magtens Korridorer - Lobbyvirksomhed under enevælden. fon 1990, 1.