(1)
Riddersporre, M. Alltid På väg - Valdemar Den Stores uppehållsorter Enligt Saxo Och Diplom. fortid og nutid 1988, 1.