(1)
Andersen, B. Løsgængere Og ørkesløse Folk - Værdigt Og uværdigt trængende Omkring år 1600. fortid og nutid 1985, 1.