(1)
Redaktionen, -. Jubilæumsårsmødet I København 1984. fortid og nutid 1985, 1.