(1)
Jensen, G. Historikeren C. F. Allen Og Det Danske Folk. fon 1984, 1.