(1)
Redaktionen, -. Forside Og Indholdsfortegnelse. fortid og nutid 1984, 1.