(1)
Hofmeister, E. Debat: Et Senmiddelalderligt selvejerstavnsbÄnd?. fortid og nutid 1983, 1.