(1)
Rasmussen, J. D. De Lokalhistoriske årbøger 1981. En Oversigt. fortid og nutid 1983, 1.