(1)
Kjærgaard, T. Om forudsætningerne for De europæiske Samfunds økonomiske vækst Siden 1500-Tallet. fortid og nutid 1983, 1.