(1)
Redaktionen, -. Forside Og Indholdsfortegnelse. fortid og nutid 1983, 1.