(1)
Skouvig, N. C. Gorm Den Gamles Herkomst. fortid og nutid 1980, 1.