(1)
Redaktionen, -. Dansk Historisk Fællesforening. fortid og nutid 1980, 1.