(1)
Christensen, S. O. ANKER VESTERGAARD: AF HVORSLEV-GERNINGS HISTORIE, Bjerringbro 1973. ALFRED ABRAHAMSEN: BLADE AF VELLEV SOGNS HISTORIE. ÅR 1200 Til ÅR 1969, Udgivet Af Vellev Kommune, Ulstrup 1970. H. JESSEN HANSEN: PLOVSTRUP, Ribe 1974. fortid og nutid 1975, 1, 640-643.