(1)
Ellehøj, S. ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier I samfærdselsforhold Og Vejenes Topografi I Den 16. Og 17. århundrede. Skrifter Udg. Af Det Historiske Institut Ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973. fortid og nutid 1975, 1, 597-604.