(1)
CALLESEN, G. Lokalhistorien Og arbejderbevægelsen. fortid og nutid 1975, 1, 558-567.