(1)
Skrubbeltrang, F. SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet Af Serritslev Sparekasse 1975. fortid og nutid 1975, 1, 453-454.