(1)
Fenger, O. DITLEV TAMM. JENS ULF J├śRGENSEN: DANSK RETSHISTORIE I HOVEDPUNKTER FRA LANDSKABSLOVENE TIL ├śRSTED. Bd. 1 Kilder Til Dansk Retshistorie (Universitetsforlaget I Kbhv. 1973) 323 s., Kr. 86,25. Bd. II Oversigt over Retsudviklingen. fortid og nutid 1975, 1, 407-411.