(1)
Clausager, J. P. FRA LINDERUD TIL EIDSVOLD VÆRK. Bind 11-1 Familiebedriften I Kristiania — Patriciatets Tid 1742—1792 Af Andreas Holmsen. Dreyer, Oslo 1971. Bd. 11-2 Hurdalsbruket 1792—1842 Af Francis Sejersted Og August Schou. Dreyer, Oslo 1972. fortid og nutid 1975, 1, 191-194.