(1)
Bender, S. K. Viborg Landstings skøde- Og pantebøger I-II. fortid og nutid 1975, 1, 132-133.