(1)
Aa., S. Martin P. Nilsson: Primitiv Kultur. fortid og nutid 1927, 1, 118-120.