(1)
Rasmussen, H. Bertouch, Rudolph: Menigmands Minde. fortid og nutid 1974, 1, 132-133.