(1)
Skautrup, P. Schütte, G.: Hjemligt Hedenskab. fortid og nutid 1921, 1, 198-201.