(1)
Smith, O. Laugsvæsenet I De Danske Provinsbyer. fortid og nutid 1921, 1, 148-154.