(1)
Jensen, C. A. Lokalmuseer Og Historisk-Topografiske Kildesamlinger. fortid og nutid 1921, 1, 132-135.