(1)
Redaktionen, -. Nationalmuseets Anden Afdelings Virksomhed I Finansaarene 1915—16 (med Billeder). fortid og nutid 1919, 1, 84-110.