(1)
Lassen, H. Gør Museerne Nytte?. fortid og nutid 1948, 1, 20-26.