(1)
Rasmussen, H. Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse I Det Sydlige Nørrejylland. fortid og nutid 1944, 1, 64-66.