(1)
Haislund, N. August F. Schmidt: Morsingboer I Gamle Dage. I. fon 1930, 1, 278.