(1)
Redaktionen, -. J. Winther: Lindø. En Boplads I Danmarks Yngre Stenalder; Københavns Slagterlaug 1451-1926;. fortid og nutid 1927, 1, 319-340.