(1)
Redaktionen, -. Dansk Folkemuseums Virksomhed 1924-25 Og 1925-26. fortid og nutid 1927, 1, 151-184.