(1)
Redaktionen, -. Aarsmøde I København 1923. fortid og nutid 1925, 1, 201-209.