[1]
Floto, I. 2007. Skam, Skyld og Straf. Fortid og Nutid. 1, (jan. 2007).